Nové fotbalové kabiny

 

Štíty 20.března 2014

V těchto dnech byly splněny všechny podmínky pro zahájení výstavby nových fotbalových kabin a tak tedy

! ZAČÍNÁME !


Na této stránce Vás budeme informovat o průběhu výstavby nových fotbalových kabin


Kompletní stavební výkresy ZDE

ZÁKLADNÍ TECHNICKÁ DATA:

Zastavená plocha 360 m2 36×10 metrů
Podlahová plocha 285,76 m2
Obestavěný prostor 1 530 m2
Kapacita šaten 60 osob (4 šatny pro hráče)
Kapacita spol.místnosti 24 osob
Orientační náklady stavby 7,65 mil Kč


Fotbalové kabiny na pp. KN 2222/1 v k.ú. Štíty
b) místo stavby (adresa, čísla popisná, katastrální území, parcelní čísla pozemků),
Město Štíty, k.ú. Štíty – město, pp. KN 2222/1, ostatní plocha, neplodná půda o výměře 7552 m2.

Údaje o žadateli –   investorovi
Město Štíty
IČO 00303453
nám. Míru 55
789 91 ŠTÍTY


Údaje o zpracovateli společné dokumentace
Miroslav Švestka
IČO 49306928
ČAIT 0600887
561 61 Červená Voda 514


jméno a příjmení hlavního projektanta včetně čísla, pod kterým je zapsán v evidenci autorizovaných osob vedené Českou komorou architektů nebo Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jeho autorizace,
Miroslav Švestka
IČO 49306928
ČAIT 0600887
561 61 Červená Voda 514

 

FOTOGALERIE

FOTBALOVÉ KABINY DOKONČENY A PŘEDÁNY DO UŽÍVÁNÍ

V neděli 27.března byly nové fotbalové kabiny předány do užívání. Stalo se tak symbolicky při utkání nejmaldších Štíteckých nadějí. Ať tedy dlouho a dobře slouží!!

Na nic se nezapomněloNa nic se nezapomnělo

Kabina hráčůKabina hráčů

KlubovnaKlubovna

KlubovnaKlubovna

Říjen 2015 – připravuje se kolaudace celého objektu

Na počátku listopadu proběhla úspěšně kolaudace objektu. Zbývá ještě dovybavit šatny nábytkem a odstranit zjištěné nedostatky  při kolaudaci.

IMG_0015

IMG_0027

IMG_0032Ještě zbývá celou budovu natřít barvou. Že by také žluto-modrou?

IMG_0034

IMG_0036

IMG_0040

IMG_0044

IMG_0050

IMG_0061Pohled do útrob šaten. Chybí ještě doplnit lavičky. Ty stoly uprostřed skrývají ledničky a některé další vychytávky, jako je třeba připojení na internet.

IMG_0084

IMG_0066Součástí Klubovny je i kuchyňka. Její vybavení může závidět lec-která kuchařka.

IMG_0048Nestora štítecké kopané – pana Šatánka provází starosta. Líbí ….?

Září 2015 – stavba úspěšně pokračuje

IMG_9700

IMG_9649

IMG_9704Zateplování budovy fotbalových kabin

IMG_9644

IMG_9641

IMG_9634Obkládání stěn jednotlivých kabin

IMG_9635Sklad čistého prádla

IMG_9587Sociální zařízení rozhodčích

IMG_9599

IMG_9593Sprchy hráčů

IMG_9595Centrum vytápění a teplé vody

IMG_9603Pan Wonke připevňuje poslední radiátor

IMG_9591

IMG_9589Pracuje se mistnosti „Klubovny“

IMG_9581

IMG_9578

IMG_9565Kompletně zateplené kabiny

 

Květen 2015 – na stavbě se pilně pracuje

IMG_4647Hlavní vstup pro hráče a rozhodčí

IMG_4650

IMG_4668

IMG_4686

IMG_4687V útrobách kabin se dokončuje elektroinstalace

IMG_4689

IMG_4692Starosta pan Vogel i předseda TJ pan Směšný jsou spokojeni s průběhem výstavby

 

P3190007Již nová vrata do garáže, kde budou umístěny sekačky

P3190008Tady se budou čepovat limonády, pivo  a prodávat občerstvení

P3190013Budoucí kotelna a prádelna prádla

P3190014Vstupní dveře do nových kabin

P3190016

P3190018Tady bude možné centrálně regulovat teplotu teplé vody pro sprchy i umývadla v každé kabině zvlášť

P3190024

P3190025Porada s dodavatelem na nejlepší použitý materiál

19.března 2015

Od posledního fotografování sice neuplynulo mnoho času, ale na kabinách se pracovalo i nadále. Jsou provedeny rozvody vody, odpady,  pracuje se na rozvodech topení.

 

Fotbalová sezóna skončila, hřiště a příslušenství se uložilo k zimnímu spánku, ale v útrobách kabin se pilně pracuje.

Podívejte se jak stavba pokročila. (21.11.2014)

Omlouváme se za kvalitu fotografií, světelné podmínky nejsou příliš dobré.

 


Ke slovu přicházejí „pokrývači“

25.červenec 2014


15.července 2014

začalo usazování plastových oken

8.července 2014

na střešní konstrukci jsou připevňovány desky a izolace

19. – 20. červen 2014

další významný mezník ve výstavbě fotbalových kabin

(přivezeny a usazeny střešní vazníky)


červen 2014

připojena elektrická přípojka,  betonování věnce


26.května 2014

22.května 2014

Stavba kabin úspěšně pokračuje, je přivážen další potřebný materiál – prvky.

12.KVĚTNA 2014 – PRVNÍ BLOK KM BETA POLOŽEN

(jižní venkovní stěna garáží)

POSLEDNÍ DNEŠNÍ DOMÍCHÁVAČ

bylo jich celkam 6, to znamená, že bylo uloženo 54 kubíků betonu

DALŠÍ DOSAŽENÁ META VÝSTAVBY KABIN

6.května 2014 se betonovala Základní deska nových kabin

21.dubna 2014 se začalo s pokládáním tvárnic „Ztraceného bednění“

11.dubna 2014 betonování základů. Do základů uloženo 45 kubíků betonu.

9.-10.dubna 2014 – výkop základů pro nové fotbalové kabiny.


2. dubna 2014 – zaměření staveniště nových fotbalových kabin.


„PÍSEK“ po řadu let sloužil jako parkoviště i místo pro zimní tréninky.

Za pár dnů se tento pohled stane již minulostí …..

(22.březen 2014)
Podporují sport ve Štítech