Forum

Zde můžete zanechávat Vaše komentáře k tématům.

DNES SE PTÁME:

Pan Ivar Směšný – předseda TJ Sokol ŠTÍTY                                                                                     [singlepic id=543 w=320 h=240

float=right]

 • Od kterého roku se podílíte nebo alespoň sledujete fotbalovou činnost ve Štítech

Od roku 1967 po skončení vojny se podílím na činnosti štíteckého fotbalu, nejdříve jako hráč, trenér a nyní funkcionář, “děvče“ pro vše, aby to klapalo

 • Co považujete za největší úspěch štítecké kopané

Úspěchů je několik: za prvé je to zmodernizování fotbalového stadionu s herní plochou, získání okresního přeborníka v dorostencích pod vedením p. Jaromíra Šatánka, rovněž získání okresního přeborníka ve starších žácích pod vedením Petra Vicence (2004) a Martina Hoška (2007), v neposlední řadě dvojnásobný postup mužů do krajského přeboru Olomouckého kraje pod vedením trenérů Zigáčka, Odstrčila a Jiřího Janků, v druhém postupu pod vedením Martina Hoška

 • Co považujete naopak za zásadní neúspěch štítecké kopané

Neudržení krajského přeboru více roků, škoda, že skončilo porcování medvěda a tím uvažovaná výstavba nové tribuny a kabin

 • V čem vidíte slabiny, respektive co navrhujete, že by se mělo zlepšit

Malý zájem aktivních členů v oddíle (jiná doba), vedení by mělo s nimi více komunikovat, vždyť‘ je to pro nás všechny.

 • Říká se, že „za vším stojí peníze.“ I náš oddíl potřebuje pro svoji činnost značné finanční prostředky.  Jak byste to řešil Vy?

Peníze nejsou vše, ale jsou na prvním místě. Selhává zde stát (vláda) je potřeba více věnovat do sportu. Sponzoři dávají prakticky ze svého, ale i za jejich pomoc patří dík. Poskytnout sponzorům daňové úlevy, aby mohli dát do sportu finance

 • Kromě zmíněných financí potřebuje fotbalový oddíl spoustu obětavých lidí, kteří jsou ochotni pracovat ve funkcích trenérů, asistentů, vedoucích družstev, pořadatelů a podobně. Co by se mělo udělat pro jejich získání a jejich práci pro oddíl

Dobrovolní obětaví lidé se budou získávat těžce, ale je potřeba vyvolat s nimi jednání (pohovor ne u piva), příkladem je přípravka Pavla Kohoutka kde na tréninky v neděli před obědem chodí ve stejném počtu rodiče dětí (na 10 dětí je 10 rodičů), místo toho, aby ženy vařily oběd

 

Děkujeme za rozhovor.

 

DNES SE PTÁME:

Pan Bc. Jiří Vogel – starosta Města Štíty                                                               [singlepic id=551 w=320 h=240 float=right]

 • Od kterého roku se podílíte nebo alespoň sledujete fotbalovou činnost ve Štítech

Činnost TJ Sokol Štíty oddíl kopané sleduji v posledních 20 letech a jsem rád, že činnost oddílu kopané má vzestupnou úroveň a dělá čest našemu městu

 • Co považujete za největší úspěch štítecké kopané

Největší úspěch štítecké kopané je práce s mládeži a několik mládežnických družstev

 • Co považujete naopak za zásadní neúspěch štítecké kopané

Větší ambice hráčů se prosadit ve vrcholovém sportu, tím bychom měli další vzory pro mládež

 • V čem vidíte slabiny, respektive co navrhujete, že by se mělo zlepšit

Jako největší slabinu vidím činnost ČSTV a jeho podporu sportu včetně fotbalu, chybná politika státu ve věci podpory sportu, osobně jsem byl členem tréninkového střediska mládeže, později střediska vrcholového sportu a vím, jak důležité pro rozvoj sportu měla práce s mládeži až po kategorii dospělých včetně vytvoření podmínek pro činnost oddílů

 • Říká se, že „za vším stojí peníze.“ I náš oddíl potřebuje pro svoji činnost značné finanční prostředky.  Jak byste to řešil Vy?

Podpora sportu je nesmírně důležitá, Město Štíty v rámci svých možnosti podporuje činnost oddílu kopané, ale určitě by oddílu kopané pomohla větší podpora ze strany podnikatelů, podpora sportu je v zájmu nás všech, sport má kladný vliv na rozvoj mládeže, charakterové vlastnosti a utváření osobnosti

 • Kromě zmíněných financí potřebuje fotbalový oddíl spoustu obětavých lidí, kteří jsou ochotni pracovat ve funkcích trenérů, asistentů, vedoucích družstev, pořadatelů a podobně. Co by se mělo udělat pro jejich získání a jejich práci pro oddíl

Činnost oddílu kopané je postavena na nesmírné poctivé práci  několika obětavých lidí, myslím jasným důkazem je ve Štítech dříve nesmírně známý oddíl lyžařů,  který po odchodu obětavých lidi úplně zanikl a to jsme dokázali vychovat reprezentanty ČSSR, pevně věřím, že oddíl kopané tu bude i za dalších sto let a to zásluhou našich občanů, kteří jsou a budou spjati s oddílem kopané, přeji oddílu kopané do dalších let mnoho sportovních úspěchu

Děkujeme za rozhovor.

 

DNES SE PTÁME:

Pan Jaromír Šatánek – důchodce

(dlouholetý ředitel ZŠ, funkcionář a předseda TJ Sokol Štíty)                                   [singlepic id=549 w=320 h=240 float=right]

 • Od kterého roku se podílíte, nebo alespoň sledujete fotbalové dění ve Štítech

Od roku 1962. Začal jsem spolupracovat se zakládajícími členy oddílu kopané. Působil jsem ve funkci trenéra mládeže i dospělých, později jako jednatel oddílu

 • Co považujete za největší úspěch štítecké kopané

Postup až do krajského přeboru. Kladně hodnotím práci těch funkcionářů, kteří se přičinili o výstavbu klubovny (bez Langera ani rána!) Velmi si cením pořízení fotodokumentace oddílu, pochvalu za pomoc oddílu si zaslouží Ivar Směšný. Dík patří všem těm, kteří pracovali v oddíle a pomohli oddílu i v těžkých dobách. Totéž všem hráčům – současným i minulým.

 • Co považujete naopak za zásadní neúspěch štítecké kopané

Zlepšit morálku našich některých fanoušků. Na to jsou různé metody!

 • V čem vidíte slabiny, respektive co navrhujete, že by se mělo zlepšit

Přesvědčit do práce oddílu a zapojit bývalé hráče. Získávat do této činností i některé fanoušky.   Zlepšit spolupráci se školou. Pokulhává ovšem zapojení mladších i starších žáků do činnosti našich oddílů. Vůle musí být na obou stranách. Tak to v nedávné době vždy bývalo.

 • Říká se, že „za vším stojí peníze.“ I náš oddíl potřebuje pro svoji činnost značné finanční prostředky.  Jak byste to řešil Vy?

To je velmi ožehavý problém. Uskutečňovat více kulturních akcí? Bojím se, že to půjde hůře. Za našich časů jsme zajišťovali chod celé tělovýchovné jednoty po stránce finanční z těchto kulturních akcí.

 • Kromě zmíněných financí potřebuje fotbalový oddíl spoustu obětavých lidí, kteří jsou ochotni pracovat ve funkcích trenérů, asistentů, vedoucích družstev, pořadatelů a podobně. Co by se mělo udělat pro jejich získání a jejich práci pro oddíl

Přesvědčovat i ty fanoušky, kteří stojí a sedí v hledišti k práci v oddíle. To ovšem vyžaduje velkou námahu!

 

Děkujeme za rozhovor.

 

 

DNES SE PTÁME:

Pan Martin Prokop – současný předseda oddílu kopané TJ Sokol Štíty a dosud aktivní hráč družstva mužů

[singlepic id=550 w=320 h=240 float=right]

 • Od kterého roku se podílíte nebo alespoň sledujete fotbalovou činnost ve Štítech

V roce 1985 jsem se s rodinou přestěhoval do Štítů a začal se věnovat aktivně fotbalu. Před 4. roky jsme s kamarády posílili tehdejší vedení klubu a od té doby se snažíme vést štítecký fotbal.

 • Co považujete za největší úspěch štítecké kopané

Z těch sportovních co pamatuji, tak úspěchy starších žáku a získání přeborníka okresu pod vedením tehdejších trenéru Petra Vicence (2004) a Martina Hoška (2007). Dále dva postupy můžu do krajského přeboru pod vedením trenérů pana Zigáčka, Odstrčila a Jiřího Janků st. a to v roce 2005 a ten z roku 2009 pod vedením Martina Hoška. Mimo sportovní úspěchy je to určitě rekonstrukce hlavní plochy a vybudování fotbalové klubovny. Dále bych rád upozornil na fotbalový web, který již funguje téměř rok za pomoci hlavně Pepi Šatánka a pana Miroslava Čermáka.

 • Co považujete naopak za zásadní neúspěch štítecké kopané

Určitě malý počet zapálených lidí, kteří by nám pomohli zlepšit chod fotbalového oddílu. Dále malá základna mládežnických družstev. Toto se snažíme eliminovat již v začátcích a přivádíme opravdu i malé děti k nám do fotbalu pomocí fotbalové přípravky. Obrovský problém vidíme v zázemí (kabiny) fotbalového oddílu, kdy současné prostory jsou v katastrofálním stavu.

 • V čem vidíte slabiny, respektive co navrhujete, že by se mělo zlepšit

V tomto roce bychom rádi představili městu a všem občanům Štítů novou vizi v zázemí fotbalového oddílu a vybudování kabin. Dále i nadále systematicky pracovat s mládeží a to považujeme v současnosti za to nejdůležitější s výhledem do budoucnosti.

 • Říká se, že „za vším stojí peníze.“ I náš oddíl potřebuje pro svoji činnost značné finanční prostředky.  Jak byste to řešil Vy?

Nedílnou součástí pro chod fotbalového oddílu je příjem z rozpočtu města. Za to bych rád městu a panu starostovi poděkoval. Velký dík patří všem sponzorům, kteří nám pomáhají s financováním našich nákladů v této nelehké době. Důležitý přínos financí do fotbalové pokladny vidím v pořádání kulturních akcí v našem areálu.

 • Kromě zmíněných financí potřebuje fotbalový oddíl spoustu obětavých lidí, kteří jsou ochotni pracovat ve funkcích trenérů, asistentů, vedoucích družstev, pořadatelů a podobně. Co by se mělo udělat pro jejich získání a jejich práci pro oddíl.

Fotbalový klub na této úrovni je postaven hlavně na poctivé práci obětavých lidí. Málo kdo si dovede představit, kolik času se tráví v sezóně v našem fotbalovém areálu. Velký dík patří všem, kteří nám dobrovolně pomáhají bez jakéhokoliv finančního ohodnocení, ať již to jsou zmínění trenéři, vedoucí mužstev, pořadatelé atd. Touto cestou bych rád vyzval bývalé hráče, rodiče dětí a dobrovolníky, kteří by nám rádi pomáhali, ať nás kontaktují.

 

Děkujeme za rozhovor.

 

DNES SE PTÁME:

Pan Vojtěch Langer (dlouholetý hráč, trenér, funkcionář a hlavně pamětník fotbalového dění ve Štítech)

[singlepic id=598 w=320 h=240 float=right]

 • Od kterého roku se podílíte nebo alespoň sledujete fotbalovou činnost ve Štítech

Od roku 1975 jako hráč a od roku 1998, kdy jsem si vážně zranil koleno (v mých 33. letech), jako funkcionář – konkrétně jako trenér „béčka,“ práce v udírně, prodej piva, pořadatel a podobně.

 • Co považujete za největší úspěch štítecké kopané

Vybudování nové hrací plochy v roce 2005, vybudování nových záchodů v témže roce a další vylepšení jako klubovna a podobně. Ale hlavně to, že se nám i přes potíže, stále daří přihlašovat hráče do všech mládežnických kategorií – máme mladší a starší žáky, dorostence, budeme mít i přípravku. A také další úspěchy – získání přeborníka okresu starších žáků, dorostenců.

 • Co považujete naopak za zásadní neúspěch štítecké kopané

Že se nám stále nedaří dobudovat kabiny. Ty stávající – z roku 1962 jsou doslova v havarijním stavu, nestačí ani po stránce kapacity pro družstva. Mezi předzápasem dorostu a hlavním utkáním musí být přestávka 2 hodiny, aby se kabiny uklidily a připravily pro další družstvo. Pokusů již bylo několik, ale chybí to hlavní „korunky.“ Dalším impulzem by mohlo být spojení budování multifunkčního hřiště s výstavbou nových kabin „na písku.“

 • V čem vidíte slabiny, respektive co navrhujete, že by se mělo zlepšit

Malá základna funkcionářů, kolem fotbalu se točí jen málo lidí. Horko – těžko získáváme trenéry pro mladší i starší žáky, vedoucí družstev i další činovníky. Jednak není zájem, ale jsou to i potíže s časem vzhledem ke svým zaměstnáním.

 • Říká se, že „za vším stojí peníze.“ I náš oddíl potřebuje pro svoji činnost značné finanční prostředky.  Jak byste to řešil Vy?

Ty doby, kdy se pořádala řada kulturních akcí pro zajištění financí je již dávno pryč. Jednak vzrostly náklady na pronájem sálu, narostly různé poplatky, zisk je jen minimální,  jednak tradiční pořadatelé mají problémy se svým volným časem vzhledem k pracovním povinnostem.  Tuto situací, která je jistě podobná v ostatních oddílech musí řešit stát.

 • Kromě zmíněných financí potřebuje fotbalový oddíl spoustu obětavých lidí, kteří jsou ochotni pracovat ve funkcích trenérů, asistentů, vedoucích družstev, pořadatelů a podobně. Co by se mělo udělat pro jejich získání a jejich práci pro oddíl

Jedině větší komunikací s diváky, příznivci. Rodiče dětí, kteří již hrají za mladší nebo starší žáky, jsou zapojeni – pokud měli zájem. Nový potenciál vidím ve spoustě rodičů, kteří se pohybují kolem „Přípravky.“ Jestli vydrží, tak o budoucnost je postaráno.

 

Děkujeme za rozhovor

 

 

 

DNES SE PTÁME:

Pan Antonín Čech – dlouholetý hráč, trenér, funkcionář a předseda oddílu kopané

[singlepic id=745 w=320 h=240 float=right]


 • Od kterého roku se podílíte, nebo alespoň sledujete fotbalové dění ve Štítech

Již od žáčků se u mě probudilo to, čemu se říká láska k fotbalu a sportu vůbec. Pamatuji pana Entra, Brovijáka, Purkerta, jak nám vysvětlovali pravidla fotbalu a jak vůbec kopat do míče tak, že cca v roce 1968 jsem začal tu fotbalovou „štaci“.

 • Co považujete za největší úspěch štítecké kopané

Za první úspěch asi považuji postup našich mužů do KP a to ještě na starém hřišti, když se nám všichni smáli, na čem to ve Štítech hrajeme. Bylo to skvělé, kdo na tom hřišti tenkrát nebyl, přišel o hodně. Za druhý úspěch patří hřiště, které se podařilo po dlouhé době vybudovat a proto: VAŽME SI HO!

 • Co považujete naopak za zásadní neúspěch štítecké kopané

Jako zásadní neúspěch štítecké kopané – tam nevidím. Samozřejmě, že problém je všude, v každém klubu. Je důležité, aby každé nové vedení ten klub posunulo dál.

 • V čem vidíte slabiny, respektive co navrhujete, že by se mělo zlepšit

Jak již jsem říkal, v každém klubu je nějaký problém. Ten nejdůležitější pro mě je morálka a přístup hráčů k vedení klubu. Mnohdy se mi u nás zdá, že někteří si neváží práce a starostí vedení fotbalového oddílu a celého sportovního areálu, což mě mrzí.

 • Říká se, že „za vším stojí peníze.“ I náš oddíl potřebuje pro svoji činnost značné finanční prostředky.  Jak byste to řešil Vy?

Je to složité shánět peníze na činnost a bude to stále horší a horší. Sám jsem si tím prošel. Kolikrát jsem měl tak zoufalou situaci, kterou bych nikomu nepřál. O to víc je třeba si vážit přístupu vedení Města Štítů v čele se starostou Jiřím Vogelem za podporu sportu a zároveň všem sponzorům.

 • Kromě zmíněných financí potřebuje fotbalový oddíl spoustu obětavých lidí, kteří jsou ochotni pracovat ve funkcích trenérů, asistentů, vedoucích družstev, pořadatelů a podobně. Co by se mělo udělat pro jejich získání a jejich práci pro oddíl

Myslím si a jsem o tom přesvědčen, že fotbalový oddíl je v dobrých rukou. Pro chod oddílu je potřeba parta dobrých a hlavně obětavých lidí a tu je v dnešní době problém dát dohromady. Jedna z cest se někam pohnout, jsou rodiče žáčků. Věřím, že mezi nimi se najdou obětaví a ochotní lidé, samozřejmě musí tam být chuť. Myslím si, že každý rodič žáčka, který prošel mládežnickými kategoriemi, něco fotbalovému klubu dluží.

 

Děkujeme za rozhovor.

 

Co o nás píší naši soupeři?

MOR.BEROUN – ŠTÍTY

V sobotu 29.9. jsme v rámci 8 kola přivítali mužstvo Štítů. Tento tým patří dlouhodobě k nejlepším v IA třídě. Dobré výkony z posledních kol však navnadili naše fanoušky a Ti věřili, že doma dokážeme vyhrát. A to navzdory špatné bilanci, kterou s tímto soupeřem dlouhodobě máme.
Utkání diváky určitě nezklamalo, protože se hrálo ve velkém tempu, i když vyložených příležitosti příliš nebylo. Ve 20 minutě to vypadalo, že už celkem tradičně budeme v domácím zápase prohrávat. Rozhodčí odpískal proti našemu týmu nepřímý kop za malou domů chycenou do rukou. Hostující hráč sice prostřelil naši zeď a míč skončil v síti. Protože ale nepřímý kop byl špatně rozehrán, gól uznán nebyl. Nakonec se tedy k radosti velice slušně zaplněného stadionu dostali do vedení domácí. V 35 minutě zahrál David Lacman rohový kop a posadil jej přímo na hlavu Tomáše Komendy . Ten si tak připsal již 11 letošní trefu. O přestávce jsme tedy vedli 1:0, ale bylo jasné, že soupeř se jen tak lehce nevzdá.
To se potvrdilo 10 minut po přestávce, když Štíty vyrovnali gólem po standardní situaci. Většinu druhé půle se hrál vyrovnaný zápas, když se naši hráči snažili strhnout vedení na svoji stranu, ale hosté celkem bez problému drželi nerozhodný výsledek. Postupem času bylo jasné, že bod berou hosté jako úspěch a kouskovali hru. Většího tlaku se naši fanoušci dočkali během posledních 10 minut, kdy se konečně podařilo zavřít soupeře na jeho polovině. To vyústilo vyloučením hostujícího hráče 5 minut před koncem za faul na střídajícího dorostence Nikose Malinovského. Za tento faul navíc rozhodčí nařídil přímý kop asi z 18 metrů. Exekuce se ujal Lacman, ale jeho pěkně umístěnou střelu vytěsnil brankář soupeře mimo tyče. A protože závěrečný tlak gól nepřinesl, připsali jsme si jeden bod za remízu 1:1.
I jeden bod znamenal, že jsme se v tabulce posunuli na třetí místo. Pro jeho udržení však potřebujeme uspět v příštím kole na stadionu Konice. Zde nás čeká místní B tým, kterému patří v současnosti devátá příčka.

 

Štíty B – Lesnice B 0:0(0:0)

19.08.2012 muži B-02.kolo III.třída sk. „A“ OFS Šumperk

Po celý zápas jsme byli po herní stránce jednoznačně lepším týmem, ale bohužel jsme nedokázali překonat výtečně chytajícího brankáře domácích. I tak je zisk bodu z horké půdy ve Štítech velice cenným. Kaňkou tohoto utkání bylo rozhodnutí domácích odehrát toto utkání na tréninkové ploše. A to nejen kvůli její kvalitě, ale zejména také s ohledem na fanoušky, kteří si vzhledem k absenci jakýchkoliv laviček kolem hrací plochy neměli ani na co sednout.