Nové fotbalové kabiny

Štíty 20.března 2014

V těchto dnech byly splněny všechny podmínky pro zahájení výstavby nových fotbalových kabin a tak tedy

! ZAČÍNÁME !

 

Na této stránce Vás budeme informovat o průběhu výstavby nových fotbalových kabin

 

ZÁKLADNÍ TECHNICKÁ DATA:

Zastavená plocha360 m236×10 metrů
Podlahová plocha285,76 m2
Obestavěný prostor1 530 m2
Kapacita šaten60 osob(4 šatny pro hráče)
Kapacita spol.místnosti24 osob
Orientační náklady stavby7,65 mil Kč

 

Fotbalové kabiny na pp. KN 2222/1 v k.ú. Štíty
b) místo stavby (adresa, čísla popisná, katastrální území, parcelní čísla pozemků),
Město Štíty, k.ú. Štíty – město, pp. KN 2222/1, ostatní plocha, neplodná půda o výměře 7552 m2.

Údaje o žadateli –   investorovi
Město Štíty
IČO 00303453
nám. Míru 55
789 91 ŠTÍTY


Údaje o zpracovateli společné dokumentace
Miroslav Švestka
IČO 49306928
ČAIT 0600887
561 61 Červená Voda 514


jméno a příjmení hlavního projektanta včetně čísla, pod kterým je zapsán v evidenci autorizovaných osob vedené Českou komorou architektů nebo Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jeho autorizace,
Miroslav Švestka
IČO 49306928
ČAIT 0600887
561 61 Červená Voda 514

FOTOGALERIE

FOTBALOVÉ KABINY DOKONČENY A PŘEDÁNY DO UŽÍVÁNÍ

V neděli 27.března byly nové fotbalové kabiny předány do užívání. Stalo se tak symbolicky při utkání nejmaldších Štíteckých nadějí. Ať tedy dlouho a dobře slouží!!

Na nic se nezapomněloNa nic se nezapomnělo

Kabina hráčůKabina hráčů

KlubovnaKlubovna

KlubovnaKlubovna

Říjen 2015 – připravuje se kolaudace celého objektu

Na počátku listopadu proběhla úspěšně kolaudace objektu. Zbývá ještě dovybavit šatny nábytkem a odstranit zjištěné nedostatky  při kolaudaci.

IMG_0015

IMG_0027

IMG_0032Ještě zbývá celou budovu natřít barvou. Že by také žluto-modrou?

IMG_0034

IMG_0036

IMG_0040

IMG_0044

IMG_0050

IMG_0061Pohled do útrob šaten. Chybí ještě doplnit lavičky. Ty stoly uprostřed skrývají ledničky a některé další vychytávky, jako je třeba připojení na internet.

IMG_0084

IMG_0066Součástí Klubovny je i kuchyňka. Její vybavení může závidět lec-která kuchařka.

IMG_0048Nestora štítecké kopané – pana Šatánka provází starosta. Líbí ….?

Září 2015 – stavba úspěšně pokračuje

IMG_9700

IMG_9649

IMG_9704Zateplování budovy fotbalových kabin

IMG_9644

IMG_9641

IMG_9634Obkládání stěn jednotlivých kabin

IMG_9635Sklad čistého prádla

IMG_9587Sociální zařízení rozhodčích

IMG_9599

IMG_9593Sprchy hráčů

IMG_9595Centrum vytápění a teplé vody

IMG_9603Pan Wonke připevňuje poslední radiátor

IMG_9591

IMG_9589Pracuje se mistnosti „Klubovny“

IMG_9581

IMG_9578

IMG_9565Kompletně zateplené kabiny

Květen 2015 – na stavbě se pilně pracuje

IMG_4647Hlavní vstup pro hráče a rozhodčí

IMG_4650

IMG_4668

IMG_4686

IMG_4687V útrobách kabin se dokončuje elektroinstalace

IMG_4689

IMG_4692Starosta pan Vogel i předseda TJ pan Směšný jsou spokojeni s průběhem výstavby

P3190007Již nová vrata do garáže, kde budou umístěny sekačky

P3190008Tady se budou čepovat limonády, pivo  a prodávat občerstvení

P3190013Budoucí kotelna a prádelna prádla

P3190014Vstupní dveře do nových kabin

P3190016

P3190018Tady bude možné centrálně regulovat teplotu teplé vody pro sprchy i umývadla v každé kabině zvlášť

P3190024

P3190025Porada s dodavatelem na nejlepší použitý materiál

19.března 2015

Od posledního fotografování sice neuplynulo mnoho času, ale na kabinách se pracovalo i nadále. Jsou provedeny rozvody vody, odpady,  pracuje se na rozvodech topení.

[singlepic id=1417 w=320 h=240 float=center]

[singlepic id=1416 w=320 h=240 float=center]

[singlepic id=1415 w=320 h=240 float=center]

[singlepic id=1414 w=320 h=240 float=center]

[singlepic id=1413 w=320 h=240 float=center]

[singlepic id=1412 w=320 h=240 float=center]

[singlepic id=1410 w=320 h=240 float=center]

[singlepic id=1409 w=320 h=240 float=center]

[singlepic id=1408 w=320 h=240 float=center]

[singlepic id=1407 w=320 h=240 float=center]

Fotbalová sezóna skončila, hřiště a příslušenství se uložilo k zimnímu spánku, ale v útrobách kabin se pilně pracuje.

Podívejte se jak stavba pokročila. (21.11.2014)

Omlouváme se za kvalitu fotografií, světelné podmínky nejsou příliš dobré.

 

[singlepic id=1315 w=320 h=240 float=center]

[singlepic id=1314 w=320 h=240 float=center]

Ke slovu přicházejí „pokrývači“

25.červenec 2014

 

[singlepic id=1313 w=320 h=240 float=center]

[singlepic id=1312 w=320 h=240 float=center]

[singlepic id=1311 w=320 h=240 float=center]

[singlepic id=1310 w=320 h=240 float=center]

[singlepic id=1309 w=320 h=240 float=center]

[singlepic id=1308 w=320 h=240 float=center]

[singlepic id=1306 w=320 h=240 float=center]

15.července 2014

začalo usazování plastových oken

[singlepic id=1305 w=320 h=240 float=center]

[singlepic id=1304 w=320 h=240 float=center]

[singlepic id=1303 w=320 h=240 float=center]

[singlepic id=1302 w=320 h=240 float=center]

[singlepic id=1301 w=320 h=240 float=center]

8.července 2014

na střešní konstrukci jsou připevňovány desky a izolace

[singlepic id=1267 w=320 h=240 float=center]

[singlepic id=1266 w=320 h=240 float=center]

[singlepic id=1265 w=320 h=240 float=center]

[singlepic id=1264 w=320 h=240 float=center]

[singlepic id=1263 w=320 h=240 float=center]

[singlepic id=1262 w=320 h=240 float=center]

[singlepic id=1261 w=320 h=240 float=center]

[singlepic id=1260 w=320 h=240 float=center]

[singlepic id=1259 w=320 h=240 float=center]

[singlepic id=1258 w=320 h=240 float=center]

[singlepic id=1257 w=320 h=240 float=center]

[singlepic id=1256 w=320 h=240 float=center]

[singlepic id=1255 w=320 h=240 float=center]

[singlepic id=1254 w=320 h=240 float=center]

[singlepic id=1253 w=320 h=240 float=center]

[singlepic id=1252 w=320 h=240 float=center]

19. – 20. červen 2014

další významný mezník ve výstavbě fotbalových kabin

(přivezeny a usazeny střešní vazníky)

 

[singlepic id=1244 w=320 h=240 float=center]

[singlepic id=1243 w=320 h=240 float=center]

[singlepic id=1242 w=320 h=240 float=center]

[singlepic id=1241 w=320 h=240 float=center]

[singlepic id=1239 w=320 h=240 float=center]

[singlepic id=1245 w=320 h=240 float=center]

[singlepic id=1238 w=320 h=240 float=center]

[singlepic id=1237 w=320 h=240 float=center]

[singlepic id=1236 w=320 h=240 float=center]

[singlepic id=1235 w=320 h=240 float=center]

[singlepic id=1234 w=320 h=240 float=center]

[singlepic id=1233 w=320 h=240 float=center]

[singlepic id=1232 w=320 h=240 float=center]

[singlepic id=1231 w=320 h=240 float=center]

[singlepic id=1230 w=320 h=240 float=center]

červen 2014

připojena elektrická přípojka,  betonování věnce

 

[singlepic id=1205 w=320 h=240 float=center]

[singlepic id=1204 w=320 h=240 float=center]

[singlepic id=1203 w=320 h=240 float=center]

[singlepic id=1206 w=320 h=240 float=center]

[singlepic id=1202 w=320 h=240 float=center]

[singlepic id=1201 w=320 h=240 float=center]

[singlepic id=1200 w=320 h=240 float=center]

[singlepic id=1199 w=320 h=240 float=center]

26.května 2014

[singlepic id=1198 w=320 h=240 float=center]

[singlepic id=1197 w=320 h=240 float=center]

[singlepic id=1196 w=320 h=240 float=center]

[singlepic id=1195 w=320 h=240 float=center]

[singlepic id=1194 w=320 h=240 float=center]

22.května 2014

Stavba kabin úspěšně pokračuje, je přivážen další potřebný materiál – prvky.

[singlepic id=1172 w=320 h=240 float=center]

[singlepic id=1171 w=320 h=240 float=center]

[singlepic id=1170 w=320 h=240 float=center]

[singlepic id=1169 w=320 h=240 float=center]

[singlepic id=1168 w=320 h=240 float=center]

[singlepic id=1167 w=320 h=240 float=center]

[singlepic id=1166 w=320 h=240 float=center]

[singlepic id=1165 w=320 h=240 float=center]

[singlepic id=1164 w=320 h=240 float=center]

12.KVĚTNA 2014 – PRVNÍ BLOK KM BETA POLOŽEN

(jižní venkovní stěna garáží)

[singlepic id=1152 w=320 h=240 float=center]

[singlepic id=1153 w=320 h=240 float=center]

[singlepic id=1151 w=320 h=240 float=center]

POSLEDNÍ DNEŠNÍ DOMÍCHÁVAČ

bylo jich celkam 6, to znamená, že bylo uloženo 54 kubíků betonu

[singlepic id=1150 w=320 h=240 float=center]

[singlepic id=1149 w=320 h=240 float=center]

[singlepic id=1148 w=320 h=240 float=center]

[singlepic id=1147 w=320 h=240 float=center]

[singlepic id=1146 w=320 h=240 float=center]

[singlepic id=1145 w=320 h=240 float=center]

[singlepic id=1144 w=320 h=240 float=center]

[singlepic id=1142 w=320 h=240 float=center]

[singlepic id=1141 w=320 h=240 float=center]

[singlepic id=1140 w=320 h=240 float=center]

[singlepic id=1139 w=320 h=240 float=center]

[singlepic id=1138 w=320 h=240 float=center]

[singlepic id=1137 w=320 h=240 float=center]

[singlepic id=1136 w=320 h=240 float=center]

[singlepic id=1135 w=320 h=240 float=center]

DALŠÍ DOSAŽENÁ META VÝSTAVBY KABIN

6.května 2014 se betonovala Základní deska nových kabin

[singlepic id=1122 w=320 h=240 float=center]

[singlepic id=1121 w=320 h=240 float=center]

[singlepic id=1120 w=320 h=240 float=center]

[singlepic id=1119 w=320 h=240 float=center]

[singlepic id=1115 w=320 h=240 float=center]

[singlepic id=1114 w=320 h=240 float=center]

[singlepic id=1113 w=320 h=240 float=center]

[singlepic id=1112 w=320 h=240 float=center]

[singlepic id=1111 w=320 h=240 float=center]

[singlepic id=1110 w=320 h=240 float=center]

21.dubna 2014 se začalo s pokládáním tvárnic „Ztraceného bednění“

[singlepic id=1082 w=320 h=240 float=center]

[singlepic id=1081 w=320 h=240 float=center]

[singlepic id=1079 w=320 h=240 float=center]

[singlepic id=1078 w=320 h=240 float=center]

[singlepic id=1077 w=320 h=240 float=center]

[singlepic id=1081 w=320 h=240 float=center]

[singlepic id=1075 w=320 h=240 float=center]

[singlepic id=1074 w=320 h=240 float=center]

[singlepic id=1073 w=320 h=240 float=center]

[singlepic id=1072 w=320 h=240 float=center]

[singlepic id=1071 w=320 h=240 float=center]

[singlepic id=1070 w=320 h=240 float=center]

[singlepic id=1069 w=320 h=240 float=center]

[singlepic id=1068 w=320 h=240 float=center]

[singlepic id=1067 w=320 h=240 float=center]

[singlepic id=1066 w=320 h=240 float=center]

11.dubna 2014 betonování základů. Do základů uloženo 45 kubíků betonu.

[singlepic id=1065 w=320 h=240 float=center]

[singlepic id=1064 w=320 h=240 float=center]

[singlepic id=1063 w=320 h=240 float=center]

[singlepic id=1062 w=320 h=240 float=center]

[singlepic id=1061 w=320 h=240 float=center]

9.-10.dubna 2014 – výkop základů pro nové fotbalové kabiny.

[singlepic id=1058 w=320 h=240 float=center]

[singlepic id=1056 w=320 h=240 float=center]

[singlepic id=1059 w=320 h=240 float=center]

[singlepic id=1055 w=320 h=240 float=center]

[singlepic id=1054 w=320 h=240 float=center]

[singlepic id=1051 w=320 h=240 float=center]

[singlepic id=1045 w=320 h=240 float=center]

2. dubna 2014 – zaměření staveniště nových fotbalových kabin.

[singlepic id=1118 w=320 h=240 float=center]

[singlepic id=1037 w=320 h=240 float=center]

[singlepic id=1038 w=320 h=240 float=center]

[singlepic id=1049 w=320 h=240 float=center]

„PÍSEK“ po řadu let sloužil jako parkoviště i místo pro zimní tréninky.

Za pár dnů se tento pohled stane již minulostí …..

(22.březen 2014)