Historie

19. října 1930 o 14,30 v Národním domě v Šilperku za účasti 12 členů, byl založen SOKOL Šilperk“

Prvním starostem Sokola byl Josef JIRÁNEK – ředitel školy, místostarosta Eduard HRAZDÍRA – zahradník Hospodářské školy.

Tyto údaje jsou zapsány v kronice SOKOL Štíty (která byla psána od roku 1952).

Tak to tedy byl oficiální začátek tělovýchovy na štítecku.

V roce 1933 byla parcela číslo 560 upravena na sokolské hřiště u nádraží. V kronice se uvádí, že bylo spotřebováno 24 vagonů (298 m2) štěrku a 5 vagonů (60 m2) písku. Bylo vysazeno 20 vysokokmenných líp a 4 lípy smuteční. V témže roce bylo provedeno oplocení hřiště drátěným plotem za cenu 2 800 Kč.

V ROCE 1939 BYLA ČESKÁ OBEC SOKOLSKÁ V ŠILPERKU ROZPUŠTĚNA, MAJETEK I POZEMKY ZABAVENY.

Po osvobození –  1.10.1945 byl znovu ustaven Sokol Šilperk

V kronice SOKOL Štíty se v zápisech z roku 1945 nachází zajímavé konstatování „Sportovní klub fotbalistů se nechtěl připojit do Národního Tělovýchovného výboru.“ Z této poznámky lze možná odvodit, že vybudované hřiště u nádraží bude sloužit volejbalu, atletice a skupinovým cvičením, fotbal se bude hrát jinde. I když jedna z dobových fotografií ukazuje, že i na tomto sportovišti se hrál fotbal, ale jen asi mimo mistrovské soutěže (fotbalové hřiště by se na tuto plochu nevešlo).

[singlepic id=303 w=320 h=240 float=center]

FOTBALOVÁ JEDENÁCTKA Z  KONCE 40. let: (na starém – dolním sokolském hřišti u nádraží)

horní řada zleva: (nepoznaný), Jaroslav Reichel, František Pospíšil, Jaromír Kubelka, Josef Bondor, Ruda Bittner

dolní řada zleva: Jaroslav Gavenda, František Harbich, Zdeněk Vaculka, Nikolaj Makovský, Frant. Reichel

[singlepic id=310 w=320 h=240 float=left]

První zmínky o fotbalové činnosti sahají až do roku 1948, kdy se v tehdejším Šilperku pod názvem SK Šilperk (od 4. 12. 1948 pod názvem Sokol Šilperk) hrál mistrovský fotbal. Družstvo dospělých a dorostu hrálo mistrovskou soutěž na nově vybudovaném hřišti „Na Travech,“ ale i v Rudě, jako domácím hřišti.

Bohužel z této doby je velice málo dokumentů i pamětníků a tak nevíme, proč a kdy toto období skončilo. Snad jen to, že prvním předsedou odboru (jak se tehdy říkalo), byl Jan Křivohlávek, tajemníkem Zdeněk Vaculka – aktivní hráč a brankář družstva mužů.

Dalšími členy výboru od 12. dubna 1948 byli Josef Cink a František Hájíček jako místopředsedové, Alois Oulehla – jako tajemník, Irma Buschmannová jako pokladník, Zdeněk Odstrčil – správce majetku, Jaromír Kubelka – archivář. Dále ve výboru pracovali: Josef Liška, Josef Kašpar, František Skopal, Ludvík Mikšaník, Vlastik Lakomý, Jan Valenta, Jaroslav Lakomý a Dušan Šoustar.

Z té doby existuje také seznam aktivních hráčů pojištěných u První české vzájemné pojišťovny v Olomouci: Zdeněk Vaculka, Jiří Bartoš, Ferdinand Heinsch, Vlastik Lakomý, Břetislav Lakomý, Jaroslav Lakomý, Zdeněk Odstrčil, Antonín Růžička, Dušan Šoustar, Jaroslav Reichl, Ladislav Bittner, Karel Kristek, Jan Tannert, Alois Oulehla, Rudolf Matys.

[singlepic id=304 w=320 h=240 float=center]

FOTBALOVÁ JEDENÁCTKA před utkáním SOKOL ZK TIBATEX Bílá Voda – TJ SOKOL ŠILPERK

(24.dubna 1949)

horní řada zleva: Jan Minář, Frant. Sedláček, Oldřich Vavrda, Jiří Růžička, Ferdinand. Heinsch, Jiří Bartoš, Jar. Reicheldolní řada zleva: Baran, Nikolaj Makovský, Zden. Vaculka, (nepoznaný)

Začátkem 50. let dochází k prvnímu „stěhování“ hřiště. Patrně hlavním důvodem tohoto přesunu byl požadavek majitele soukromého pozemku, pana Josefa Lakomého, na uvolnění této plochy pro zemědělské účely.

Byla vybrána parcela sousedící již s vybudovaným sportovištěm v třicátých letech. Nové hřiště mělo minimální šířku 42 metrů, délka 90 metrů, bez jakýchkoliv terénních úprav. Sociální zázemí žádné, hráči se převlékali v Sokolovně na náměstí, domácí někdy mezi sportovním nářadím v malém domečku na dolním hřišti.

Na tomto hřišti se hrál přátelský i mistrovský fotbal v průběhu 50. let. Z této doby se však dochovaly jen minimální informace i fotografická dokumentace.

Mistrovská soutěž se hrála pod názvem DSO (dobrovolná sportovní organizace) TATRAN Štíty.

[singlepic id=305 w=320 h=240 float=center]

DOBOVÝ SNÍMEK Z FOTBALOVÉHO UTKÁNÍ – 50. léta

(na starém –  horním hřišti u nádraží)

[singlepic id=306 w=320 h=240 float=center]

FOTBALOVÁ JEDENÁCTKA Z ROKU 1961 na starém – horním hřišti u nádraží

zleva: Vojta Verner, Frant. Beran, Stan. Čech, Zden. Odstrčil, Milan Mularčík, Ant. Skoumal, Frant. Pospíšil, Jan Broviják, Lad. Pospíšil, Jan Tomášek, Ant. Šopík

[singlepic id=307 w=320 h=240 float=center]

NOVODOBÍ ZAKLADATELÉ ŠTÍTECKÉHO FOTBALU ZE ZAČÁTKU 60.LET

zleva: Ad.Tannert, Ant.Skoumal ml., Zdeněk Pospíšil, Boh.Dvořák, Josef Kudláček, Josef Jureček, Josef Čermák, (chybí Ant.Skoumal st.)

Byl to rok 1962, kdy se skupina fotbalových nadšenců rozhodla znovu oživit činnost fotbalového oddílu ve Štítech pod názvem TJ Sokol Štíty.

V srpnu 1962 byl uspořádán první fotbalový turnaj (vítězem byl Sokol Hradečná) a na něj navazující mistrovská soutěž mužů 1962 / 1963 – IV třída.

Zpracování historie fotbalu od roku 1962 do dnešních dnů je mnohem náročnější než jsme předpokládali. Za toto období se vystřídala celá řada funkcionářů, zejména předsedů oddílu kopané a sekretářů. Ne vždy se předávaly materiály ze svého působení. Přesto ale zůstala spousta materiálů, psaných ručně nebo na psacím stroji, archivovaných v klubovně fotbalu na Sokolovně. Bohužel neuváženým rozhodnutím „spálit tyto materiály“ jsme z dnešního pohledu přišli skutečně o jediný zdroj informací. Fotbaloví činovnici časem ztráceli paměť nebo zemřeli a tak je mnoho „bílých míst“ v historii štíteckého fotbalu.

Ani v poslední době se nám nevyhnuly problémy. Data, pořízena elektronicky, zmizela působením různých virů a tehdy se toho moc nezálohovalo.

Sháníme různé informace a podklady o další činnosti oddílu kopané a postupně, i když ne chronologicky, je budeme zveřejňovat.

Zároveň to považujeme za „výzvu“ pro všechny příznivce štíteckého fotbalu k veřejné kontrole zveřejněných údajů a hlavně o zaslání všech možných informací k doplnění.

Děkujeme.

Působení našich dužstev dospělých  v soutěžích:

1962 – 1973IV.třída (OS)
1976Postup do OP
1977Sestup z OP
1983Postup do OP
1985Kvalifikace do krajské soutěže (Úsov,Javorník,Štíty – vyhrál a postoupil Úsov, Štíty obsadily 3.místo)
1996 – 1997Sloučení s Tatranem Písařov a začala se hrát I.A třída
2002 – 2003
I.A třída 10.místo
2003 – 2004
I.A třída 8.místo
2004 – 2005
I.A třída 1.místo a postup do KP
2005 – 2006
Krajský přebor 13.místo a sestup do I.A třídy
2006 – 2007
I.A třída 10.místo
3007 – 2008
I.A třída 6.místo
2008 – 2009
I.A třída 1.místo a postup do KP
2009 – 2010
Krajský přebor 13.místo a sestup do I.A třídy
2010 – 2011
I.A třída 5.místo
2011 – 2012
I.A třída 3.místo
2012 – 2013
I.A třída 7.místo
2013 – 2014
I.A třída
2015 – Dobrovolný odchod z I.A třídy a přihlášení do I.B třídy
1995 – 2002Založení a působení „B“ v OP
2011 – dosudZaložení a působení „B“ v OS

Předsedové oddílu kopané:

Čermák Josef1962 –  1974
Purkert Josef1974 –      ?
Bednář Stanislav?
Linhart Radomír?
Benda František1990 – 1992
Pospíšil Jan?
Koubek Jaromír Ing.?
Čech Antonín?
Žerníček Petr-2011
Prokop Martin2011 – 2015
Hrdina Pavel2015 – doposud

Prosíme všechny příznivce štítecké kopané, kteří vlastní fotografie z historie fotbalu, nebo znají nepublikované údaje, ať je zapůjčí ke zveřejnění.